Sekülarizm
SEKÜLARİZM
Francesco Granacci
1518 8.Charles'in Floransa'ya Girişi

    Özel ve kamusal insan ilişkilerini dinsel değerler,gelenekler ve kurumların dışında tartışan genel bir eğilimdir.Rönesans boyunca dindışı konulardan etkilenen ya da bunları araştıran sanat yapıtlarının sayısı artmıştır.Sekülarizm aynı zamanda Klasik (ya da pagan) mitoloji ve tarihten alınmış konuları,kişileri ve ilkeleri de içerir.

   Mantık;paganizm;politik güç;birey
  Leon Battista Alberti'nin mimarlık üzerine tezi,De re aedificatoria,yapıların tasarımlarında Hristiyanlık doğrularının simgelenmesi geleneğini reddetti.Bunun yerine Klasik mimarlığın simetrik formlar,matematiksel orantılar ve insan ölçeğine uygun oranlarını savundu.Rönesans dönemince Kilise tarafından sipraiş edilen sanat ve mimarlık yapıtlarının çoğu Klasik Çağ'dan gelen bir süreklilik ve miras izlenimi yaratılmasına yönelikti.Uygarlık ve sanat üzerine saf dinsel terimlerle düşünmek giderek olanaksizlaşıyordu.
1482 Venüs'ün Doğuşu 
Sandro Bottİcelli


Bu dönemin can alıcı değişikliği tuval resminin öneminin artmasıydı.Evler için tuval resmi siparişleri daha çok verilir olmuştu ve bu,ressamlara hem daha çok gelir sağlıyor,hem de kilise süslemesi işlerinin dışında bir rekabet ortamı yaratıyordu.Soylu patronların emrinde başarıyla çalışan Tiziano bu gelişmede belirleyici bir rol oynadı.Toplumda öne çıkan kişilere odaklanan önemli olaylar Rönesans boyunca laik konular için kaynak oluşturdu.Rönesans sanatının laikleşmesindeki öteki etmenler;
kentleşme,laik iktidarın pekişmesi,yeni sanat patronları yaratan zenginliğin artması ve Klasik temları,imgeleri ve ilkeleri keşfeden sanat piyasasının istikrarlı bir biçimde büyümesiydi.Laik eğilim bir yüzyıl sonra Barok Çağ'da iyice güçlendi.

1538 Urbino Venüsü
TIZIANO

2
www.northkoala.com
Attantion! No have any attantion...
Famous Quotes for you

"Always remember that you are absolutely unique. Just like everyone else." -Margaret Mead


Last Sharing newsnew

Bebeto Ürün Teşhir Standı

Uygun Fiyata magaza

Alula Shop teamplate for

Follow us
Flag's Cloud
Flag Counter

WELLCOME TO NORTHKOALA.COM!

Sign in for a closer look at the website
Regstration
Create your own account!

Regster
Sign in
Already registered? Very nice, just sign in!

Enter Website