Rönesans

   

  Rönesans, "yeniden doğuş" demektir.Batı sanatında ve kültüründe 1300'lerden 1600'lere uzanan gelişim dönemini içerir. Bu dönem; bir dizi eğilim ve çelişkinin egemen olduğu yeniden keşif, hırs ve değişim dönemiydi. Genellikle İtalya'yı özellikle Floransa'nın bir bölümünü, Venedik ve Roma'yı akla getirse de, Kuzey Avrupa'nında, Doğalcılık'ın gelişiminde Rönesans'a katkısı olmuştur.

>düzen; simetri; perspektif; Klasik;mekân; hareket.

     Rönesans, akademik kurumlardan çok bireylerin başı çektiği, Klasik geçmişe yönelik ilginin “yeniden doğuşu"na tanık oldu. Antik Yunan ve Roma araştırmaları Rönesans Hümanizmi'nin ana ilgi konusuydu. Bu toplumsal,dinsel ve politik boyutlarda insan ilişkilerine yönelik soruların ruhani yetkililerin referanslarına değil mantık ve deney sonucu elde edilen gözlemlere dayalı olarak yanıtlandığı genel,felsefi bir akımdı.
     Rönesans'ın eksenindeki son derece hırslı ve kendisiyle çelişkili proje Klasik ya da Hümanist değerlerin Hristiyanlık’la senteziydi. En Kusursuz italyan Sanatçılar,Ressamlar ve Heykelcilerin Yaşamı (1550-1568) adlı kitabın yazarı Giorgio Vasari,Rönesans sanatçılarının Klasik geçmişi aşmış olduklarını, çünkü bu birliği sağladıklarını düşünüyordu.Hümanizm; Rönesans sanatında Klasik konuların, en belirgin olarak da pagan mitolojisinin ve tarihinin tanrıları ve kahramanlarının ortaya çıkışının; aynı şekilde Klasik mimarlığın rasyonel tasarım ilkeleri, simetri ve oranının vurgulanışıyla yeniden canlanışının arkasındaki itici güçtü. Doğanın birebir yansıtılması yine Rönesans süresince çok daha önemli hale geldi. Sanatçılar dünyanın betimlenmesinde kullandıkları sistematik yöntemlerde ustalaştı. Bunun en belirgin örneği "çizgisel perspektif"ti.


2
Add comment
Name:*
E-Mail:


reload, if the code cannot be seen
(↑) Write code
www.northkoala.com
Attantion! No have any attantion...
Famous Quotes for you

"Success is not final; failure is not fatal: It is the courage to continue that counts." -Winston S. Churchill


Last Sharing newsnew

Bebeto Ürün Teşhir Standı

Uygun Fiyata magaza

Alula Shop teamplate for

Follow us
Flag's Cloud
Flag Counter

WELLCOME TO NORTHKOALA.COM!

Sign in for a closer look at the website
Regstration
Create your own account!

Regster
Sign in
Already registered? Very nice, just sign in!

Enter Website