Uluslararası Gotik

3.Uluslararası Gotik olarak bilinen bu akım 1375-1425 yılları arasında Batı Avrupa'da revaçta olan Gotik sanatın şık bir türeviydi. Her ikisi de süsleme, motif ve renge verdikleri önemle tanımlanırlar.FRA ANGELICO (y. 1400-1455); JACOPO DI CIONE (1362-y. 1398); GENTILE DE FABRIANO (y. 1385-1427); LIMBOURG KARDEŞLER (y. 1416`da öldüler); LORENZO MONACO (y. 1370-y. 1423); GIOVANNI DEI GRASSI (kayıtlarda 1389-98'de geçiyor); ANTONIO PISANO ya da PISANELLO (y. 1395-1455); GIOVANNI DAL PONTE (y. 1385-y. 1440)

> zarif; idealist; törensel; tanrısal

Uluslararası Gotik, türevi olduğu, daha yaygın olan Gotik üsluptan doğarak gelişti. Uyumlu bir perspektif kuramından yoksun olan Gotik sanatta figürler ve nesneler genellikle "gerçek" uzamda yer aldıkları izlenimini vermekten çok süsleme etkisi yaratacak biçimde yerleştirilirler. Boyut ve ölçekte çarpıtma Gotik sanatın bütün biçimlerinin ortak özelliğidir. En tipik özellik krallar, kraliçeler,İsa ya da Meryem gibi ana figürleri öteki daha önemsiz figürlere göre daha büyük betimleme eğilimidir.

Uluslararası Gotik, Rönesans'a paralel olarak gelişmiş ve Fra Angelico gibi erken dönem Rönesans sanatçılarını içinde barındırmıştır. "Utangaç" olarak nitelenmiş ve Rönesans sanatıyla karşılaştırıldığında haksız bir biçimde tutucu,geri kafalı olarak tanımlanmıştır. Uluslararası Gotik üslup, en iyi örneklerinde dekoratif tasarım, zengin renk ve şiirsel ayrıntıları çoğu kez bol yaldız kullanımıyla birleştirir. Konuları genellikle dinseldir ve cennetin görkemi, dünyasal ve tanrısal yargının karşılaşması üzerine odaklanma eğilimindedir. Din dışı temaları ise genellikle idealistçedir ya da avlanma, minyatür kitapları okuma gibi soylulara özgü etkinliklere yoğunlaşan basmakalıp konulardır.


BAŞLICA YAPITLAR National Gallery, Londra t Wilton Diptikonu: 2. Richard Meryem ve İsa'ya Vaftizci Yahya ve Azizler Edward ve Edmund tarafından takdim ediliyor, y. 1395-9, İNGİLİZ YA DA FRANS1Z OKULU İngiliz Kralı 2. Richard için bu taşınabilir altar panosunu yapan sanatçı Uluslararası Gotik'in "uluslararası" niteliği nedeniyle İngiliz, Fransız ya da Italyan olmalıdır. Altın varağın son derece bol kullanımıyla bu nesne bir kralın özel ibadetlerine uygun hale gelmiştir. Richard daha sonra aziz ilan edilen iki eski kral Edward ve Edmund'la birlikte gösterilmektedir. Diptikon İngiliz Kralı'nın Cennetin Kraiıina törensel takdimini ifade etmektedir. Figürler tipik bir biçimde hiçbir uzamsal derinlik duygusu olmaksızın yalnızca dekoratif etki yaratacak biçimde yerleştirilmişlerdir.

                                                                

          

Cennet Mahkemesinde Yüceltilen İsa, y. 1423-4, FRA ANGELICO italya'da Fiesole'deki San Domenico Kilisesi için yapılan bu altar panosu, azizlerin ve meleklerin parlak renkli giysilerinin Fra Angelico'nun bol altın varak kullanımıyla zıtlık yarattığı, kalabalık bir göksel kutlama sahnesini göstermektedir.


Unknown artist, The Wilton Diptych, c. 1395-99,
2
Add comment
Name:*
E-Mail:


reload, if the code cannot be seen
(↑) Write code
www.northkoala.com
Attantion! No have any attantion...
Famous Quotes for you

"Don't judge each day by the harvest you reap but by the seeds that you plant." -Robert Louis Stevenson


Last Sharing newsnew

Bebeto Ürün Teşhir Standı

Uygun Fiyata magaza

Alula Shop teamplate for

Follow us
Flag's Cloud
Flag Counter

WELLCOME TO NORTHKOALA.COM!

Sign in for a closer look at the website
Regstration
Create your own account!

Regster
Sign in
Already registered? Very nice, just sign in!

Enter Website