İdealizm
İdealizm
Fiziksel dünyanın,onu biçimlendiren ve hareketlendiren zihin ya da ruhtan daha az önemli olduğunu ileri sürer.
                                                         Albrecht Dürer Oswolt Krel’in Portresi-1499


İdaelistler ruhu,zihni ya da tini,beden,madde ve tarihin üzerine yerleştirirler.İdealler,(örneğin:görünüm ya da oran) bir sanatçının dünyayı betimleme yönetimini belirlediğinde,sanatçının yapıtları İdealist olarak tanımlanabilir.

Süreklilik,ebedi düzen,idea'nın gözlem üzerinde yer alması,yalınlık,netlik

Platon'un ''Biçimler Kuramı'' Rönesans idealizmi üzerindeki en önemli klasik etkendi.İdea'lar ya da biçimler bütün gerekli olanları içerirler ve evrenseldirler.Dolayısıyla maddi dünya,ancak bulutlar kadar gerçekliği olan değişken görüntülerin aldatıcı bir resmi geçidinden başka bir şey değildir.
Yüksek Rönesans'ın önde gelen sanatçılarının hepsi - Leonardo,Raffello ve Michelangelo-idealizm'in küçük farklarla birbirinden ayrılan çeşitli biçimlerini benimsediler.Michelangelo'nun idealizmi,tasarıma dayanması nedeniyle ağırlıklı olarak Platonik Biçimler'le kendini gösterdi.Tasarım terimi,sanatçının taklit ya da doğal bir modeli kopya etmesi değil,kendi düş gücüyle biçimlenen sanatı ifade etmek için kullanılmaktadır.Michelangelo'nun sanatı aynı zamanda bedeni de,anıtsal oranlar kazandırarak,idealleştirmiştir.O'nun figürleri genellikle şaşırtıcı bir biçimde kaslıdır.
Raffaello'nun figürleri de aynı ölçüde idealizedir.Ne var ki bunların özellikleri fiziksel görkem değil ifade yumuşaklığı,dinginlik,zarafet,çizgi ve renk berraklığıdır.Leonardo'nun İdealizm'i ise farklıdır.Bütünüyle insani olanda Tanrısal'ı aramaya odaklanmıştır.Güzellik,incelikli yüz ifadesi,figürün bulunduğu çevreyle oluşturduğu bütünlük ve duyguyu öne çıkarmak için gereksiz ayrıntıların elenmesi Leonardo'nun İdealizmi'nin ana özellikleridir.
Rönesans sanatçıları dünyaya bakmaya çekindikleri için değil,onun gizlediği mutlak ve evrensel doğruyu yakalamak için ideali resmetme çabası içindeydiler.                                                           Sanzio de Urbino Raphael ''Adalet'' 1509                                                             Donato di Niccolò di Betto Bardi 
                                                                    Magdalene Pentinent

                                                                  1453-1455


0
Add comment
Name:*
E-Mail:


reload, if the code cannot be seen
(↑) Write code
www.northkoala.com
Attantion! No have any attantion...
Famous Quotes for you

"Many of life's failures are people who did not realize how close they were to success when they gave up." -Thomas A. Edison


Last Sharing newsnew

Bebeto Ürün Teşhir Standı

Uygun Fiyata magaza

Alula Shop teamplate for

Follow us
Flag's Cloud
Flag Counter

WELLCOME TO NORTHKOALA.COM!

Sign in for a closer look at the website
Regstration
Create your own account!

Regster
Sign in
Already registered? Very nice, just sign in!

Enter Website